ELDORADO » Paintball
Począwszy od naturalnych przeszkód (lasek, drzewa) aż po przez nas utworzone (opony, wieżyczki obserw., wiaty, ścianki, atrapy domków)