PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Programu Goldenlotto


1.0 Funkcjonalność programu Goldenlotto

Program Goldenlotto w wersji 4.0 ( lub nowych wersjach ) funkcjonuje na wszystkich komputerach , które posiadają WINDOWS : XP , 7 , 8 , a także w nowych wersjach Windows po ich wdrożeniu , bazujących na wskazanych wcześniej systemach operacyjnych . Zaleca się posiadanie komputerów o dobrej wydajności : szybkim procesorze i dużą pamięcią Ram . Dla prawidłowej funkcjonalności programu w wersji 4.0 ( lub wyższych ) niezbędne jest posiadanie oprogramowania NET FRAMEWORK 3.5 i SQL SERVER COMPACT . Większość komputerów posiada zainstalowane wskazane powyższe komponenty oprogramowania , a w przypadku ich nie posiadania , należy je zainstalować i wgrać dla prawidłowej funkcjonalności oprogramowania Goldenlotto w wersji 4.0 , uaktualnień lub nowych wersji programu Goldenlotto . Podczas instalacji oprogramowania Goldenlotto komputer może wskazać , że nie posiada oprogramowania Net Framework 3.5. , który należy zainstalować . Jeśli użytkownik posiada łącze internetowe , może pobrać Net Framework bezpośrednio TUTAJ . W przypadku wolnych łącz internetowych , pobranie Net Framework może potrwać kilkanaście minut ( 230 MB ) . Oprogramowanie SQL Server Compact należy zainstalować z katalogu , który pojawi się na pulpicie po instalacji Goldenlotto .

2.0 Opis panelu głównego

2.1 Panel główny
2.2 Plik - ( Zakończ )
2.3 Opcje gier - ( Dodaj grę , Usuń grę )
2.4 Import/Export losowań - ( Import danych , Export danych )
2.5 Administracja - ( Panel administratora , Licencja )
2.6 Pomoc - ( Informacje o programie , Podręcznik użytkownika )

2.1 Panel główny

W panelu głównym użytkownik wpisuje przydzielony mu kod aktywacyjny i hasło .2.2 Plik ( Zakończ )

Plik „Zakończ” służy do zamknięcia programu Goldenlotto .

2.3 Opcje gier ( Dodaj grę , Usuń grę )

Dodawanie gryW opcji dodaj grę użytkownik może zapisać dowolną grę wskazując w niej: nazwę gry ( należy wpisać grę , w której użytkownik będzie uczestniczył ) , opis gry ( według funkcjonalności gry ) , ilość liczb losowanych ( należy wpisać , jaka ilość liczb losowanych jest w grze ) , zakres liczb gry od : ( należy wpisać od jakiej wartości liczby jest wskazana gra ) , zakres liczb gry do : ( należy wpisać do jakiej wartości liczby jest wskazana gra ) , anuluj ( jest to rezygnacja z zapisania gry ) , zapisz ( jest to akceptacja zapisanej gry ) .

Uwaga !!! W przypadku, gdy gra posiada podwójne zestawy liczb do trafień ( np. MegaMillions , EuroMillions , El Gordo , OzLotto , New Lotto itp . , gdzie losuje się 2 zestawy liczb ), należy dla takiej gry wykonać 2 zestawy gier o tej samej nazwie, a o innej wpisanej literze lub liczbie gry. .

Usuwanie gryW opcji usuń grę użytkownik wskazać ma w pasku zadań : wybierz grę do usunięcia taką grę , z której chce zrezygnować i usunąć jej pliki z danymi losowań . Należy po otwarciu paska zadań zaznaczyć grę do usunięcia, a następnie kliknąć klawisz usuń . Gra zostanie automatycznie usunięta trwale , wraz z danymi losowań..

2.4 Import/Export losowań ( Import danych , Export danych )

Import danychW opcji import danych użytkownik z określonego pliku na komputerze importować ( wgrywać ) będzie bazę danych ( losowań ) na wskazaną przez użytkownika grę . Użytkownik pobrać może bazę danych określonej gry z miejsca ( kraj , siedziba gry , pliki z bazami danych osadzonych na stronach internetowych „www” dla poszczególnych gier , m.in. www.goldenlotto.pl . ) , w którym pliki (csv) z bazami danych określonej gry znajdują się i są do pobrania . Po pobraniu pliku z bazami danych na własny komputer , użytkownik wybiera opcję z paska zadań wybierz grę na wskazaną grę , do której będzie wgrywał pliki z bazami danych . Po wskazaniu gry ( zgodnej z pobranymi bazami danych ) należy wskazać plik z pobranymi bazami ( czyli miejsce na komputerze , w które został pobrany ) . Po wskazaniu odpowiadającego pliku z bazami danych gry , należy otworzyć ten plik i przejść do opcji „importuj” , klikając w niego .Bazy danych losowań gry automatycznie wgrają się na wskazaną przez użytkownika grę , którą wcześniej wybrał . W dolnej części panelu „import lub export” baz danych znajduje się pasek postępu , który wyświetla czas importowania lub exportowania plików z danymi. Aktualizacje programu Goldenlotto zostają wgrywane podobnie jw. w opisie . W przypadku , kiedy import danych losowań z określonej gry został zapisany w innym pliku , należy podmienić taki plik ( na csv ) lub dodać bazę danych jako nowe losowania .

UWAGA !!! W przypadku importu danych bazy losowań , należy w pierwszej kolejności usunąć wybraną grę , do której ma nastąpić import danych, a następnie utworzyć nową grę i wgrać nową bazę danych . W przypadku nie usunięcia gry, dane z bazami losowań podwoją się , dając mylne wyniki obliczeń .

Export danychW przypadku zaistniałej sytuacji lub potrzeby , można exportować ( przesyłać ) wskazana bazę danych losowań do pliku , który następnie plik może zostać przesłany lub wgrany w inną bazę danych losowań . W przypadku takim , aby pobrać plik do wysyłki , należy w opcji paska zadań data od : i data do : ustawić takie daty , od których to dat baza danych losowań do pliku będzie pobierana . Następnie należy w opcji paska zadań wybierz grę , wybrać odpowiednią grę , z której baza danych będzie pobierana . Klikając exportuj , zostanie baza danych gry automatycznie pobierana i zapisana w pliku, który można przesłać dla innego użytkownika.

2.5 Administracja ( Panel administratora , Licencja )

Panel administratoraPanel administratora służy wyłącznie do celów nadrzędnych w komunikacji z użytkownikiem programu Goldenlotto w wersji 4.0 , oraz ma za zadanie uaktualnianie zmienionych funkcji i opcji .

Licencja

Każdemu użytkownikowi przydzielona jest stosowna licencja na prawne użytkowanie programu Goldenlotto w wersji 4.0 z bezpośrednim zapisem właściciela , podmiotu lub danych osobowych .

2.6 Pomoc ( Informacje o programie , Podręcznik użytkownika )

Informacje o programie

W informacji o programie można znaleźć częściowy opis m.in. : gdzie i w jakie gry można grać , wyszczególnienie niektórych gier z całego świata obsługiwanych przez program Goldenlotto, skrócony opis programu z jego funkcjami i opcjami , sposób generowania obliczeń , genezę powstania programu Goldenlotto i przesłanie wynalazcy Goldenlotto w jego „Motto” .

Podręcznik użytkownika

W podręczniku użytkownika znajduje się cały opis programu Goldenlotto i instrukcja obsługi .

3.0 Opis panelu gry i instrukcja obsługi

3.1 Panel gry
3.2 Wybierz grę
3.3 Losowania ( nowe )
3.4 Losowania ( szukaj , edytuj )
3.5 Jaka po jakiej
3.6 Grupy liczb
3.7 Znajdź częstotliwość
3.8 Znajdź wskazane liczby
3.9 Znajdź losowania
3.10 Znajdź powtórzenia


3.1 Panel gryW panelu gry znajduje się opcja wybierz grę , która jest jako jedyna podświetlona . W pasku zadań wybierz grę należy wybrać grę , z której użytkownik będzie korzystał . Po wybraniu gry , automatycznie podświetlą się pozostałe klawisze z opcjami i funkcjami programu. W przypadku , kiedy klawisze nadal nie będą funkcjonalne , należy wgrać bazę danych wybranej gry . W tym miejscu , należy cofnąć się do panelu głównego i dokonać importu bazy danych gry . Po kliknięciu na wybrany , podświetlony klawisz opcji programu , otworzy się jej funkcjonalność .

3.2 Wybierz gręPo kliknięciu paska zadań w wybierz grę , pojawią się wszystkie gry , które użytkownik zapisał przy dodawaniu gier w panelu głównym. Po pojawieniu się wybranych gier należy zaznaczyć grę .

3.3 Losowania ( nowe )W opcji Losowania ( nowe ) pojawi się panel do zapisywania nowych losowań. W panelu tym zapisuje się nowe losowania , których użytkownik nie posiada w danych bazy losowań lub pochodzą z ostatniego nie zapisanego losowania . Użytkownik w pasku zadań data losowania wybiera datę odpowiadającą losowaniu , w którym to dniu losowanie odbyło się . Dla każdej gry zapisanej w panelu głównym przypisana jest określona ilość liczb losowanych z zakresem liczb występujących w określonej grze . W panelu Losowania ( nowe ) wyświetli się taka ilość okienek , jaka przyporządkowana jest i odpowiada określonej grze . W okienkach wpisuje się liczby już wylosowane w grze. Fazy Księżyca i przedział czasowy opisane są w odrębnym dziale 4.0 . W każde wpisywane losowanie można zaznaczyć , odpowiadającą i przypisaną w losowanie fazę Księżyca lub ustalony przez użytkownika przedział czasowy ( według uznania ) . Pomiędzy napisem faza i zaznacz znajdują się małe , okrągłe klawisze : N , Z , P , W , O . Klawisze te odpowiadają za fazę Księżyca lub przedział czasowy : N – Nów , Z – Zachodzi lub I Kwadra , P – Pełnia , W – Wschodzi lub III Kwadra , O – Obojętna . Według odpowiadającej i przypisanej fazie Księżyca , lub ustalonego przedziału czasu , użytkownik po kliknięciu w jednego z nich zaznacza odpowiedni klawisz z przypisanym do niego oznaczeniem . Po prawidłowym wpisaniu liczb z losowania i zaznaczeniem małego okrągłego klawisza , należy kliknąć w zapisz . Losowanie zostanie zapisane w bazie danych wybranej gry .

3.4 Losowania ( szukaj , edytuj )W opcji Losowania ( szukaj , edytuj ) , po wybraniu i zaznaczeniu dat , zostaną wskazane wszystkie losowania , które w tym okresie wystąpiły. Klikając w wyświetleniach na : Nr , Data , lub którąkolwiek pozycję od L1 do ostatniej L , kolumny liczb zostaną posegregowane według potrzeb użytkownika .

Edytuj

W przypadku niezgodnego zapisu losowania użytkownik może zmienić jego zapis . Należy najpierw zaznaczyć losowanie , klikając w wybrane losowanie , a następnie kliknąć w klawisz edytuj .Po wybraniu i zaznaczeniu losowania pojawi się panel do edycji . W panelu tym można dokonać zmiany : daty losowania , liczb zapisanych z wskazanego losowania , oraz zmienić fazę Księżyca ( lub przedział czasowy ) . Po dokonanym prawidłowym wpisie , należy kliknąć zapisz .

Usuń

W przypadku niezgodnego zapisu losowania lub z innych powodów , użytkownik może usunąć losowanie . Należy najpierw zaznaczyć losowanie , klikając w wybrane losowanie , a następnie w klawisz usuń . Wskazane losowanie zostanie usunięte z bazami danych losowań .3.5 Jaka po jakiej

„Jaka po jakiej” jest jedyną opcją na świecie z funkcją , która wskazuje możliwe pewniaki liczb w kolejnym losowaniu , po liczbach wylosowanych z ostatniego losowania wybranej gry !!!

W opcji „Jaka po jakiej” , po zaznaczeniu wybranych funkcji i wpisaniu wskazanych liczb przez użytkownika , zostaną wygenerowane takie liczby , które najczęściej występowały i powtarzały się , po wskazanych liczbach . Opcję „Jaka po jakiej” stosuje się najczęściej , po wpisaniu liczb z ostatniego losowania gry . Wygenerowane liczby zostają posortowane i wykazane , od najczęściej występujących do najmniej występujących liczbach, po liczbach z ostatniego losowania !!!. W opcji Jaka po jakiej po zaznaczeniu: dat, wskazanej fazy, liczb parzystych lub nieparzystych z ilością liczb występujących w każdym losowaniu , ilości liczb wskazanych z wpisem tych liczb w dostępne pola do zapisu , oraz ilości liczb we wspólnym koszu , po kliknięciu szukaj zostaną wygenerowane wyniki najczęściej występujących i powtarzających się liczb , oraz suma wszystkich liczb występująca po wskazanych liczbach od największej do najmniejszej ich ilości . Po wygenerowaniu wyników użytkownik może zaznaczyć funkcje częstotliwość i po naciśnięciu szukaj , wyświetlą się wyniki nieposortowane w częstotliwości opcji Jaka po jakiej . W opcji Jaka po jakiej użytkownik może określić dowolną ilość liczb do generacji , po zaznaczeniu ilości liczb i wpisaniu , które jako wskazana ilość będą występowały w wynikach .Uwaga !!! Użytkownik może wybrać we wspólnym koszu zakres ilości liczb , który wskaże liczby najczęściej występujące we wskazanym zakresie wraz z ich sumą . Funkcja ta ogranicza występowanie liczb w przedziałach , które najmniej występują z liczbami o największej powtarzalności po jakiej.3.6 Grupy liczb

„Grupy liczb” jest opcją , która po wpisaniu wskazanych liczb ( np. z ostatniego losowania ), wygeneruje od najczęściej do najrzadziej powtarzających się liczb z wskazanymi w losowaniach : w których losowaniach wystąpiły , przed i po takim losowaniu z wskazaną liczbą lub liczbami . Grupy liczb występują w trzech losowaniach , z których generuje się częstotliwość ich wystąpień !

W opcji Grupy liczb , po zaznaczeniu wybranych funkcji i wpisaniu przez użytkownika wskazanych liczb , zostaną wygenerowane takie liczby , które najczęściej występowały i powtarzały się w grupach liczb . Użytkownik po wygenerowaniu wyników może zobaczyć , które liczby są liczbami tzw. „gorącymi” i wystąpią lub mogą wystąpić w tym czasie , w kolejnych losowaniach !!!W opcji Grupy liczb użytkownik może określić dowolną ilość liczb do generacji , po zaznaczeniu ilości liczb i wpisaniu , które jako wskazana ilość będą występowały w wynikach .3.7 Znajdź częstotliwość

„Częstotliwość” jest opcją , która po zaznaczeniu wybranych funkcji : dat , przedziału czasu nazwanego „Fazami Księżyca” , oraz liczb parzystych lub nieparzystych , wygeneruje w wynikach liczby najczęściej i najrzadziej występujące w losowaniach , według ich częstotliwości .Uwaga !!! W każdej opcji , użytkownik bezwzględnie ma zaznaczyć określoną fazę i liczby parzyste lub nieparzyste . W przypadku opcji z ilością liczb mających wystąpić w losowaniach , użytkownik może określić taką ilość liczb , które wystąpią we wszystkich losowaniach !!!

3.8 Znajdź wskazane liczby

„Znajdź wskazane liczby” jest opcją , która po zaznaczeniu wybranych funkcji i wpisaniu wskazanych liczb przez użytkownika , wygeneruje w wynikach wszystkie losowania , w których te liczby wystąpiły , oraz wskaże w częstotliwości liczby o największej i najmniejszej ilości wystąpień z liczbami wskazanymi . W opcji tej sprawdzić można wskazane liczby , czy w ogóle kiedykolwiek wystąpiły , a jak wystąpiły , to ile razy wystąpiły z liczbami wskazanymi !!!Uwaga !!! Opcja Znajdź wskazane liczby ma szczególne znaczenie w poszukiwaniu pewniaków z grupy liczb wskazanych . Użytkownik po wpisaniu liczb wskazanych , uruchamiając funkcję częstotliwość , może zobaczyć ilość wystąpień liczb wskazanych z pozostałymi liczbami występującymi w losowaniach . Pozostałe liczby występują w częstotliwości od najczęściej do najrzadziej powtarzających się z liczbami wskazanymi .W przypadku wpisania we wskazane liczby kolejnej liczby z największą ilością powtórzeń z liczbami wskazanymi , wygenerują się wyniki z mniejszą ilością losowań i o innej częstotliwości wystąpień z liczbami wskazanymi . Jeżeli, kilkakrotnie powtórzymy powyżej opisane dodawanie w częstotliwości kolejnych liczb o największej ilości wystąpień w powtórzeniach , wygeneruje się wynik ostateczny , który wskaże z jakich liczb początkowo wskazanych występuje największa ilość liczb powtórzonych w losowaniach !!!
3.9 Znajdź losowania

„Znajdź losowania” jest opcją , która po zaznaczeniu wybranych funkcji , a w szczególności ilości liczb parzystych lub nieparzystych , wygeneruje wszystkie losowania , w których wystąpiła wskazana ilość liczb parzystych lub nieparzystych występujących w tych losowaniach z wskazaniem częstotliwości występowania liczb , które najczęściej pojawiały się we wskazanych losowaniach !!!W opcji Znajdź losowania , użytkownik po zaznaczeniu wybranych funkcji , może wygenerować losowania o wskazanych ilościach liczb parzystych lub nieparzystych z częstotliwością liczb występujących w tych losowaniach . Posiadając częstotliwość liczb wygenerowanych z losowań , można z wyników częstotliwości wybrać takie liczby , które powinny wystąpić w kolejnym losowaniu , lub w założeniach , że wystąpią w takiej ilości liczb parzystych lub nieparzystych .Uwaga !!! Użytkownik przed grą , a w założeniach na kolejne losowanie może określić , jaka ilość liczb parzystych lub nieparzystych zostanie wylosowana w kolejnym losowaniu !!! W takim przypadku , we wszystkich opcjach programu Goldenlotto , także w Znajdź losowania , poszukuje się losowań i liczb o określonej ilości liczb parzystych lub nieparzystych !!!

3.10 Znajdź powtórzenia

„Znajdź powtórzenia” jest opcją , która po zaznaczeniu wybranych funkcji , po wygenerowaniu w wynikach wskaże : grupy liczb najczęściej powtarzających się w losowaniach , losowania w których wystąpiły liczby powtarzające się i ilość wystąpień zestawów , które sie powtórzyły !!!

W opcji Znajdź powtórzenia , użytkownik po zaznaczeniu wybranych funkcji , po wygenerowaniu może zobaczyć , które grupy lub zestawy liczb najczęściej występują w losowaniach i powtarzają się . Wyświetlenie wyników wskaże , jaka grupa liczb najczęściej występowała , w jakich ilościach wystąpiła w losowaniach , oraz w jakich losowaniach ( z datami ) wystąpiła .Po kliknięciu Pokaż losowania , wyświetlą się w wynikach wszystkie losowania , w których grupy lub zestawy liczb wystąpiły . Uwaga !!! Przed kliknięciem w Pokaż losowania , użytkownik zobowiązany jest zaznaczyć grupę lub zestaw liczb . Należy kliknąć w wynikach na wybraną grupę lub zestaw liczb !!!Uwaga !!! Grupy lub zestawy liczb , które po wygenerowaniu wystąpiły w wynikach , jeżeli w funkcji dat zostały zaznaczone w krótkich okresach czasowych , można sprawdzić w opcji „Znajdź wskazane liczby” !!! W opcji „Znajdź wskazane liczby” wpisujemy wybrane grupy lub zestawy liczb , gdzie ostateczny wynik wskaże nam , w jakiej ilości wystąpiły i w jakich losowaniach !!!

4.0 Fazy Księżyca i przedział czasowy

Fazy Księżyca lub przedział czasowy są oznaczone w programie Goldenlotto jako FAZA :
N -Nów
Z – Zachodzi ( I Kwadra )
P – Pełnia
W – Wschodzi ( III Kwadra )


Fazy Księżyca występują w różnych kulminacjach astronomicznych . Pomiędzy każdymi fazami Księżyca występuje różna , czasami powtarzająca się w dniach odległość czasowa . W astronomii i kalendarzach oznaczone są dni wskazujące , w których dniach występuje określona faza Księżyca . Odległości czasowe , jakie występują pomiędzy poszczególnymi fazami Księżyca są ustalonymi przedziałami czasowymi . Wynalazca Goldenlotto przyjął do programu Goldenlotto odległości czasowe występujące w przedziałach czasowych , które występują pomiędzy wszystkimi fazami Księżyca . Każdy użytkownik może wskazać i zapisywać w programie Goldenlotto , własne wybrane lub ustalone przedziały czasowe , w których jego zdaniem , będą najkorzystniejsze po generacji wyniki z losowań . Użytkownik w opcji Nowe losowania zaznacza odpowiadającą jemu i wybraną fazę Księżyca lub przedział czasowy. W opcjach programu , po zaznaczeniu wybranej fazy lub przedziału czasowego , program będzie wyszukiwał tylko losowania wskazane w zaznaczeniu i wygeneruje wyniki z określonej fazy lub przedziału czasowego . Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt , że w różnych fazach Księżyca czy przedziałach czasowych, liczby występują w częstotliwości o zmiennych i różnych w ilości wystąpieniach !!!

5.0 Liczby parzyste i nieparzyste

W programie Goldenlotto występuje funkcja wyboru liczb parzystych lub nieparzystych . Użytkownik uruchamiając funkcję i zaznaczając odpowiednią grupę liczb parzystych lub nieparzystych określa , która grupa liczb zostanie wdrożona do generacji liczb występujących w losowaniach . Po generacji zostaną wskazane wyniki z określoną grupą liczb . Użytkownik przy zaznaczeniu grupy liczb parzystych lub nieparzystych może zaznaczyć , jaka ilość liczb ma wystąpić w losowaniach podczas generacji . Po generacji zostaną wskazane wyniki , w których wystąpiły takie losowania o wskazanej i wybranej ilości liczb w losowaniach . Zaznaczenie określonej ilości grupy liczb parzystych lub nieparzystych , które mają występować w wszystkich losowaniach , może być korzystne w założeniach , że wskazana w ilości grupa liczb parzystych lub nieparzystych wystąpi w kolejnym , następnym losowaniu gry !!!

6.0 Prawdopodobieństwo wygranej

Prawdopodobieństwo wygranej każdego użytkownika można sprawdzić , jeżeli wytypuje w wybraną grę sam jakieś liczby i sprawdzi je w opcji „Znajdź wskazane liczby” !!! Gracze na całym świecie grają w gry , w których liczby powtarzają się w określonych odstępach czasowych . Niektórzy dostrzegają takie liczby , a inni nie dostrzegają liczb powtarzających się. Grają na liczby , które występują w losowaniach bardzo rzadko lub występują w odległych przedziałach czasowych . Program Goldenlotto w opcjach systemowych generuje losowania , których wyniki wyraźnie wskazują na liczby najczęściej powtarzające się , będące na pierwszych pozycjach w częstotliwości ich występowania , lub grupy liczb , które konfigurują się i występują w tych samych losowaniach . W wielu krajach na całym świecie występują gry , którymi rządzi elita lub maszyny losujące . Maszyny losujące lub kule z liczbami zostają często zmieniane lub wymieniane na nowe , które powodują zmienność liczb powtarzających się. Program Goldenlotto posiada w opcjach i systemie generacyjnym takie zabezpieczenie , na które nie wpływają zmiany dokonywane przez elity rządzące wszystkimi grami . Liczby powtarzające powtarzają się , a jedynie ich występowanie może zostać przesunięte w krótkim przedziale czasowym . Prawdopodobieństwo wygranej zależy od grającego i użytkownika tego programu Goldenlotto . Ludzie przez całe życie grają na liczby nie występujące ze sobą , nie konfigurujące się , albo bardzo rzadko powtarzają się. Każdy gracz powinien jednak wiedzieć , że : LICZBY POWTARZAJĄCE >>> POWTARZAJĄ SIĘ ........ , LICZBY WYGRYWAJĄCE >>> POWTARZAJĄ SIĘ ........ , WYGRANE Z POWTÓRZEŃ >>> POWTARZAJĄ SIĘ ….... !!! Liczby w losowaniach konfigurują się i kumulują się tak , jak wygrane w grach liczbowych . Czasami zmieniają miejsce lub pozycję , by w krótkim przedziale czasowym znów pokazać się . Program Goldenlotto gwarantuje prawdopodobieństwo wygranej , jeżeli użytkownik tego programu zastosuje się do wskazań wynalazcy !!!

7.0 Wskazania wynalazcy

Niejeden użytkownik tego programu Goldenlotto zakosztował gier liczbowych hazardowo lub przypadkowo . Większość , bo 99,999 % - to PRZEGRANI !!! Prawie każdy grający chciałby wygrać fortunę , lub taką kwotę , która starczyłaby Jemu i Rodzinie do końca życia . Niektórzy grający grają przez całe życie i przegrywają własną fortunę , z której inni będą korzystać !!! Należy już nie grać , albo grać z rozsądkiem i według przyjętego schematu programu Goldenlotto. Program Goldenlotto bazuje przede wszystkim na grupach i liczbach powtarzających się. Posiada opcje programu do sprawdzania liczb „Znajdź wskazane liczby” . Opcję do wyszukiwania losowań , w których wystąpiła określona grupa liczb parzystych lub nieparzystych „Znajdź losowania”. Opcję do wyszukiwania grypy liczb , które wystapiły w największej ilości w powtarzalności „Znajdź powtórzenia”. Opcję wyszukiwania grupy liczb wystepujących z liczbami z ostaniego losowania „Grupy liczb” . Opcję , o której marzy cały świat „Jaka po jakiej” , która wskazuje pewniaki liczb po liczbach , jakie wystąpiły w ostanim losowaniu określonej gry !!! Niektóre osoby mogą powiedzieć , że nie wierzą w żadne programy czy systemy gwarantujące im wygraną . Osoby takie , albo są przeciwnikami gier i nie wierzą w wygraną , przegrali już swoją fortunę , lub nie są hazardzistami . Każdego dnia na całym świecie słyszy się jednak, że jakieś osoby wygrały i wygrywają fortuny. Na pewno i Ty użytkowniku chcesz wygrać fortunę. Tylko jaką i jakiej wartości czy wysokości wygranej ? Wszystko zależy od Ciebie samego , bo zależy na jakie stawki będziesz grać. Zaczyna się od sprawdzań losowań , a potem poszukuje się liczb powtarzających się . Program Goldenlotto pomoże wybrać te pewniaki liczb, które powinny lub wystąpią w nadchodzacym losowaniu . Pewniaki, jednak sam musisz wybrać , tak samo i stawkę za jaką będziesz grać. Po sprawdzeniu losowań , jakie najczęściej występują z liczbami parzystymi lub nieparzystymi należy w założeniach wybrać , jaka ilość tych liczb wystapi w nadchodzacym losowaniu . Od dnia dzisiejszego graj w założeniach, że taka wybrana przez Ciebie grupa liczb parzystych lub nieparzystych zostanie właśnie wylosowana ….. .Do tej grupy liczb wybranych , należy dołożyć drugą , przeciwna grupę liczb. Posiadając takie grupy liczb, należy szukac w opcjach programu Goldenlotto , wskazane przez Ciebie grupy z zaznaczeniami funkcji do generowania losowań . Wszystkie najlepsze pewniaki liczb, należy wrzucić do wspólnego kosza i wybrać takie liczby , które pokrywają się z liczbami w wcześniejszych losowaniach . Wykorzystując wszystkie opcje programu , można dotrzeć do pewniaków liczb , które wystąpią w nadchodzącym, kolejnym losowaniu . Wybiera się pewniaki liczb , które można użyć do systemów gier . Jeżeli w nadchodzacym losowaniu nie zostana wylosowane Twoje pewniaki , to należy je traktować jako ważne , a po sprawdzeniu ich czy mogą wystąpić w kolejnym losowaniu , należy na takie same liczby zagrać , lub częściowo modyfikując . Grę rozpoczyna się na najmniejsze stawki , jednakże wskazanym jest , aby przed grą zagrać na liczby wolne bezgotówkowo dla samych sprawdzeń ich trafności . Każdy przed grą musi sam zadecydować o wyborze liczb i jaką stawkę wybierze . Nie jedna osoba wygrała fortunę grając na pewniaki wskazane przez program Goldenlotto . I Ty możesz wygrać, jeżeli poświęcisz dużo czasu na poszukiwanie trafnych pewniaków , lub w grupie osób będziecie poszukiwać najczęściej powtarzające się liczby w losowaniach . Zapamiętaj , pieniądze leżą na ulicy , ale należy je umiejętnie podnieść czy poszukać ich z programem Goldenlotto........

Motto Goldenlotto:
"Program Goldenlotto przeznaczony jest dla WYBRANYCH – PRZEGRANYCH ,
których od TEJ CHWILI uważać będą za MĘDRCÓW – WYGRANYCH"
                      Myślenie to potęga - Wynalazca Goldenlotto


Copyright © 2012 Goldenlotto