Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnychArt. 116. Stosowanie przepisów

Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie.