CLUB  Pewniaki C.P.G.  10 / 12 / 20  

"Pewniaki" wartościowane według: stopnia prognozy, ilości typowanych "NAJ", ilości liczb typowanych z "NAJ"
oraz kolejności i ilości wystąpień przy generacji liczb.
1. Pewniaki "Prognozowane" to takie, które występują na pierwszych miejscach "NAJ" w "Prognozach", od pierwszego "Naj" do ostatniego "Naj" (według ilości liczb w grach: Mini Lotto – 5, Lotto – 6, Multi Multi – 10) w każdej określonej grze, jednakże tylko na pierwszych pozycjach będące jedynie miejscami pierwszych pozycji "NAJ".
2. Pewniaki "Typowań" to takie, które występują na pierwszych miejscach, jako pierwsze "NAJ", od pierwszego "Naj" do ostatniego "Naj" (według ilości liczb w grach: Mini Lotto – 5, Lotto – 6 , Multi Multi – 10) w każdej określonej grze, jednakże wygenerowane wg kolejności ze wszystkich przyporządkowanych i typowanych liczb dla każdego "NAJ" z osobna.
3. Pewniaki "Zagrywki" to takie, które występują po typowaniach w kolejności na pierwszych miejscach w określonych grach (według ilości liczb w grach: Mini Lotto – 5, Lotto – 6, Multi Multi – 10), a wygenerowane z typowań wszystkich liczb każdego "NAJ", występujących lub nie występujących przy typowaniach.
4. Pewniaki "Kosz wspólny" to takie, które występują po typowaniach w kolejności od najczęściej występujących do najrzadziej występujących, z każdą ilością ich wystąpień w typowaniach, a wygenerowane ze wszystkich liczb występujących w typowaniach.


Wybierz typ pewniaków, które chcesz zobaczyć.