DATA WSKAZANIA - TEMAT OPIS
  18.03.2013r.    Najlepiej trafiać !!!     Ustalajcie jaka ilość ma być w nadchodzącym losowaniu. Potem szukajcie w nieparzystych ....jaka pierwsza liczba jest parzysta i odwrotnie. Najlepiej szukać w opcji "Znajdź losowania".....   
  01.03.2012r    Kiedy będzie kumulacja?     Patrzcie się w GL 3.0 , jak w opcji "jaka po jakiej" wpadnie z końca liczba wylosowana, to....będzie kumulacja !!! Na 99 % - 100 % sprawdza się !!!   
  08.05.2011r.    Zapisy w tabelach Goldenlotto z opcji "Jaka po jakiej".     Zapisy w tabelach Goldenlotto z opcji "Jaka po jakiej" należy stosować latami od wschodzących (np. od 2000r. do 2001r., potem od 2000r. do 2002r. itd. do ostatniego roku i dnia) do zachodzących (np. od 2011r. do 2000r., potem od 2011r. do 2001r., potem od 2011r. do 2002r. itd. do ostatniego miesiaca 2011r.). Jest to jeden z systemów kosza sinusoidalnego.   
  15.04.2011r.    Gdy nie pada 6-tka w kumulacjach Lotto, to program Goldenlotto jest tego pewien na 99% !     Program Goldenlotto jest tak wyczulony na grę Lotto, ze na 99 % TUŻ PO LOSOWANIU (po ok. 5 -ciu minutach, po sprawdzeniu liczb z losowania w programie Goldenlotto) wykaże, czy padła 6-tka, czy nie padła.... . Dla grających niewtajemniczonych - "Myślenie to Potęga". Szóstka nie padła, ale 5-ki, 4-ki, i 3-ki są do wygrania !!!   
  10.03.2011r.    Jak zagrywać, żeby wygrywać w gry.     W zależności od zasobów finansowych grającego i chęci wygrania określonej kwoty lub fortuny, należy zaczynać gry od najniższych stawek. W miarę wygrywania można stawki podwajać, albo zwiekszać do wysokości posiadanych zasobów finansowych. Grając programem Goldenlotto, należy grać stawkami na liczby powtarzające się i wyeliminowanymi w sposób ciągły do nadejścia liczb, które powtórzą się. Jeżeli znaczna część liczb powtórzy się, należy sprawdzić, co jaki czas ta grupa liczb powtarza się i w takich odstepach czasowych grać na te liczby.   
  12.02.2011r.    Liczby łatwe do wyeliminowania z losowań w grze Lotto oraz innych grach.     Można zauważyć, że tak jak w programie Goldenlotto eliminuje się znaczną część liczb "niechodzących" (od 10-ciu do 35-ciu), tak samo można wyeliminować liczby z ostatnich losowań Lotto. W zależności od ostatnich losowań,w których wystąpiły te same liczby, ilość liczb do eliminacji jako "niechodzących" w lotto może być porównywalna z ilością wyeliminowanych liczb w programie Goldenlotto (od 6 do 36 liczb). Łącząc wspólne wyeliminowane liczby, można uzyskać niezły wynik..... W lotto, po prostu nie gra się na liczby z ostatniego losowania (6 liczb) lub z ostatnich losowań (np. 6-ciu – zdarza się, że nie powtarzają się żadne te same liczby, co padły w nadchodzącym losowaniu!), gdzie można wyeliminować określoną ilość liczb. Można to sprawdzić, jeżeli ktokolwiek posiada bazę danych z ostatnich losowań. Żeby wygrać, należy eliminować liczby "niechodzące" z jednego, dwóch, lub trzech itd. losowań. Choć czasami liczby powtarzają się, ale przyjdzie moment, że nie padną z pewnej ilości poprzedzających losowań. Wtedy można wygrać, a nie grać w ciemno.... !!!   
  01.01.2011r.    Żeby wygrywać trzeba grać, ale grać rozsądnie, mądrze i według własnej intuicji oraz zasobów finansowych.     Ten co gra ma szanse wygrać i wzbogacić się. Należy jednak grać rozsądnie, mądrze i według własnej intuicji. Przeciwwskazaniem jest taka gra, w której gracz wydaje ciężko zarobione pieniądze mając nadzieję, że kiedyś uda się trafić "wymarzone" liczby, grając na liczby co "niechodzą" ze sobą lub jeden raz na miliony zagrywek część z nich zostanie wylosowana. W ciemno nie gra się, bo tylko można stracić fortunę, a nie ją zdobyć.