WSTAW REKLAMĘ !!!

ZAMÓWIENIE

W przypadku Państwa zainteresowania zakupem programu Goldenlotto
lub dostępu do klubu C.P.G., prosimy o kontakt na nasz e-mail :
biuro@goldenlotto.pl

Zakupując program Goldenlotto w wersji 4.0, otrzymasz bezpłatnie wersję GL 3.0.

W przypadku podjętej decyzji zakupu, prosimy wybrać jedną z poniższych opcji :
 
 

W chwili obecnej obowiązują CENY PROMOCYJNE na zakup
programu Goldenlotto i dostępu do klubu C.P.G.

1.  Program Goldenlotto w wersji 3.0  (Jaka po Jakiej) 98,40 zł.
  22,00 EURO
  27,00 USD
2.  Program Goldenlotto w wersji 4.0 369,00 zł.
  90,00 EURO
  100,00 USD
3.  Stały dostęp do klubu C.P.G. 98,40 zł.
  22,00 EURO
  27,00 USD
3a. 7-dniowy dostęp do klubu C.P.G. 18,00 zł.
  4,00 EURO
  5,00 USD
3b. Miesięczny dostęp do klubu C.P.G. 35,00 zł.
  8,00 EURO
  10,00 USD
3c. Półroczny dostęp do klubu C.P.G. 49,00 zł.
  11,00 EURO
  14,00 USD
3d. Roczny dostęp do klubu C.P.G. 65,00 zł.
  15,00 EURO
  18,00 USD
3e. Dostęp do klubu C.P.G., przy zakupie GL v.3.0 2,00 zł.
  1,00 EURO
  1,00 USD
3f. Dostęp do klubu C.P.G., przy zakupie GL v.4.0 1,00 zł.
  1,00 EURO
  1,00 USD

 
 
 
 
! ! ! U W A G A ! ! !

Użytkownik posiadający program Goldenlotto w wersji niższej, ma prawo zakupu programu Goldenlotto w wersji wyższej, dopłacając jedynie różnicę w cenach.

W przypadku zakupu programu Goldenlotto lub dostępu do klubu C.P.G., kupującemu nie przysługuje zwrot należności, w przypadku rezygnacji z zakupu (możliwość nielegalnego skopiowania lub niezgodny wgląd).

Każda osoba, która zakupi program Goldenlotto w wersji 3.0 lub 4.0 , otrzyma
bezpłatny dostęp do klubu C.P.G. według obowiązującego regulaminu C.P.G..